دانلود پاورپوینت آلودگی خاک و عوامل آلوده کننده - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت آلودگی خاک و عوامل آلوده کننده - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت آلودگی خاک و عوامل آلوده کننده - 8 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

آلودگی خاک و عوامل آلوده کننده.

آلودگی خاک:

هرگونه تغیر در ویژگیهای اجزای متشکله خاک به طوری که استفاده از آن ناممکن گردد آلودگی خاک نامیده میشود.

1-نقش کودهای معدنی(غیرآلی) درآلودگی خاک:

آلودگی خاک ناشی از به کارگیری کودها از طریق تغیر در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیکی خاک به وجود می اید.

کودهای معدنی از سه طریق خصوصیات شیمیایی خاک را الوده میکند.

الف)تغییر غلظت املاح:

به عنوان مثال:

 در خاک عناصر غذایی به صورت املاح در دسترس گیاهان قرار میگیرند، ولی در عین حال مقادیر زیاد املاح محلول رشد و نمو نباتی را متاثر و دچار اختلال میسازد و در این شرایط خاک را شور می نامند.

ب)تغییرpH:

ج)ایجاد مسمومیت درخاک.

جلوگیری و محدود کردن الودگی ناشی از ترکیبات غیر الی:

الف)عدم یا کاهش کاربرد ترکیبات

ب) مدیریت صحیح خاک و گیاهان در جهت و ممانعت از گردش بیشتر انها.

مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: